மைக்ரோசாப்ட் ஜனவரி 2021 பேட்ச் செவ்வாய் 83 பிழைகள், 1 பூஜ்ஜிய நாள்

லேபிள் சி.வி.இ ஐடி சி.வி.இ தலைப்பு கனத்தன்மை நெட் களஞ்சியம் சி.வி.இ -2021-1725 பாட் கட்டமைப்பு SDK தகவல் வெளிப்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான ASP.NET கோர் & .NET கோர் சி.வி.இ -2021-1723 ஏஎஸ்பி.நெட் கோர் மற்றும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ சேவை பாதிப்பு மறுப்பு முக்கியமான அசூர் செயலில் உள்ள அடைவு நெற்று அடையாளம் சி.வி.இ -2021-1677 அசூர் செயலில் உள்ள அடைவு நெற்று அடையாளம் ஏமாற்றும் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் புளூடூத் இயக்கி சி.வி.இ -2021-1683 விண்டோஸ் புளூடூத் பாதுகாப்பு அம்சத்தில் பைபாஸ் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் புளூடூத் இயக்கி சி.வி.இ -2021-1638 விண்டோஸ் புளூடூத் பாதுகாப்பு அம்சத்தில் பைபாஸ் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் புளூடூத் இயக்கி சி.வி.இ -2021-1684 விண்டோஸ் புளூடூத் பாதுகாப்பு அம்சத்தில் பைபாஸ் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் டிடிவி டிவிடி வீடியோ டிகோடர் சி.வி.இ -2021-1668 மைக்ரோசாஃப்ட் டிடிவி டிவிடி வீடியோ டிகோடரில் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷன் பாதிப்பு விமர்சன மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் (HTML- அடிப்படையிலான) சி.வி.இ -2021-1705 மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் (HTML- அடிப்படையிலான) பாதிப்பு விமர்சன மைக்ரோசாப்ட் கிராபிக்ஸ் கூறு சி.வி.இ -2021-1709 விண்டோஸ் வின் 32 கே சிறப்புரிமை பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் கிராபிக்ஸ் கூறு சி.வி.இ -2021-1696 விண்டோஸ் கிராபிக்ஸ் உபகரண தகவல் வெளிப்பாட்டில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் கிராபிக்ஸ் கூறு சி.வி.இ -2021-1665 ஜி.டி.ஐ + ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு விமர்சன மைக்ரோசாப்ட் கிராபிக்ஸ் கூறு சி.வி.இ -2021-1708 விண்டோஸ் ஜிடிஐ + தகவல் வெளிப்பாட்டில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் தீம்பொருள் பாதுகாப்பு இயந்திரம் சி.வி.இ -2021-1647 மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபென்டர் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு விமர்சன மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் சி.வி.இ -2021-1713 மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் சி.வி.இ -2021-1714 மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் சி.வி.இ -2021-1711 மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் சி.வி.இ -2021-1715 மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் சி.வி.இ -2021-1716 மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷனில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஷேர்பாயிண்ட் சி.வி.இ -2021-1712 மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்பாயிண்ட் உரிமையின் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஷேர்பாயிண்ட் சி.வி.இ -2021-1707 மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்பாயிண்ட் சேவையகத்தில் தொலைநிலை குறியீடு செயல்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஷேர்பாயிண்ட் சி.வி.இ -2021-1718 மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்பாயிண்ட் சேவையகத்தில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஷேர்பாயிண்ட் சி.வி.இ -2021-1717 மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்பாயிண்ட் ஸ்பூஃபிங் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஷேர்பாயிண்ட் சி.வி.இ -2021-1719 மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்பாயிண்ட் உரிமையின் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் ஷேர்பாயிண்ட் சி.வி.இ -2021-1641 மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்பாயிண்ட் ஸ்பூஃபிங் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் ஆர்.பி.சி. சி.வி.இ -2021-1702 விண்டோஸ் ரிமோட் செய்முறை அழைப்பு இயக்கநேர சிறப்புரிமை உயர்வு பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1649 செயலில் உள்ள வார்ப்புரு நூலக சிறப்புரிமை பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1676 விண்டோஸ் என்.டி லான் மேலாளர் டேடாகிராம் பெறுநர் இயக்கி தகவல் வெளிப்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1689 விண்டோஸ் மல்டிபாயிண்ட் மேனேஜ்மென்ட் சிறப்புரிமை உயர்வு பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1657 விண்டோஸ் தொலைநகல் பாதிப்பு தொலைநிலை குறியீடு செயலாக்கத்தில் பாதிப்பு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1646 விண்டோஸ் டபிள்யுஎல்ஏஎன் சேவைகளுக்கான அங்கீகாரத்தை அதிகரித்தல் முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1650 விண்டோஸ் இயக்க நேர சி ++ வார்ப்புரு நூலகத்தில் பாதிப்பு அதிகரித்தது முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1706 விண்டோஸ் LUAFV சிறப்புரிமை பாதிப்பின் உயர்வு முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் சி.வி.இ -2021-1699 விண்டோஸில் பாதிப்பு (modem.sys) முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் கோடெக்ஸ் நூலகம் சி.வி.இ -2021-1644 HEVC வீடியோ நீட்டிப்புகளில் பாதிப்பு தொலைநிலை குறியீடு செயல்படுத்தல் முக்கியமான மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் கோடெக்ஸ் நூலகம் சி.வி.இ -2021-1643 HEVC வீடியோ நீட்டிப்புகளில் பாதிப்பு தொலைநிலை குறியீடு செயல்படுத்தல் விமர்சன மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் டி.என்.எஸ் சி.வி.இ -2021-1637 விண்டோஸ் டிஎன்எஸ் வினவல் தகவலில் பாதிப்பு முக்கியமான SQL சேவையகம் சி.வி.இ -2021-1636 மைக்ரோசாஃப்ட் SQL இல் சிறப்புரிமை பாதிப்பு முக்கியமான விஷுவல் ஸ்டுடியோ சி.வி.இ -2020-26870 விஷுவல் ஸ்டுடியோ ரிமோட் கோட் செயல்பாட்டில் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ஆப்எக்ஸ் வரிசைப்படுத்தல் நீட்டிப்புகள் சி.வி.இ -2021-1642 விண்டோஸ் ஆப்எக்ஸ் வரிசைப்படுத்தல் நீட்டிப்புகள் அனுமதிகளின் பாதிப்பு பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ஆப்எக்ஸ் வரிசைப்படுத்தல் நீட்டிப்புகள் சி.வி.இ -2021-1685 விண்டோஸ் ஆப்எக்ஸ் வரிசைப்படுத்தல் நீட்டிப்புகள் அனுமதிகளின் பாதிப்பு பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் கிரிப்டோஏபிஐ சி.வி.இ -2021-1679 விண்டோஸ் கிரிப்டோஏபிஐ சேவை மறுப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1652 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1654 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1659 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1653 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1655 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1693 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் சி.எஸ்.சி சேவை சி.வி.இ -2021-1688 விண்டோஸ் சிஎஸ்சி சேவை பாதிப்பை அதிகரிக்கிறது முக்கியமான விண்டோஸ் கண்டறியும் மையம் சி.வி.இ -2021-1680 கண்டறிதல் மையம் நிலையான கலெக்டர் சிறப்புரிமை உயர்வு பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் கண்டறியும் மையம் சி.வி.இ -2021-1651 கண்டறிதல் மையம் நிலையான கலெக்டர் சிறப்புரிமை உயர்வு பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் டிபி ஏபிஐ சி.வி.இ -2021-1645 விண்டோஸ் டாக்கர் தகவல் வெளிப்பாட்டில் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் நிகழ்வு பதிவு சேவை சி.வி.இ -2021-1703 விண்டோஸ் நிகழ்வு பதிவு சேவை சிறப்புரிமை பாதிப்பு உயர்வு முக்கியமான விண்டோஸ் நிகழ்வு சுவடு சி.வி.இ -2021-1662 விண்டோஸ் நிகழ்வு தடமறிதல் சிறப்பு பாதுகாப்பு பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ஹைப்பர்-வி சி.வி.இ -2021-1691 சேவை பாதிப்புக்கு ஹைப்பர்-வி மறுப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ஹைப்பர்-வி சி.வி.இ -2021-1704 விண்டோஸ் ஹைப்பர்-வி-ல் சிறப்புரிமை பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ஹைப்பர்-வி சி.வி.இ -2021-1692 சேவை பாதிப்புக்கு ஹைப்பர்-வி மறுப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் நிறுவி சி.வி.இ -2021-1661 விண்டோஸ் நிறுவியில் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் நிறுவி சி.வி.இ -2021-1697 விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் சர்வீஸ் சலுகை பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் கர்னல் சி.வி.இ -2021-1682 விண்டோஸ் கர்னலில் அதிகரித்த பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் மீடியா சி.வி.இ -2021-1710 மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் மீடியா அறக்கட்டளையில் தொலைநிலை குறியீடு செயல்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் என்.டி.எல்.எம் சி.வி.இ -2021-1678 என்.டி.எல்.எம் பாதுகாப்பு பைபாஸ் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் அச்சு ஸ்பூலர் கூறுகள் சி.வி.இ -2021-1695 விண்டோஸ் அச்சு ஸ்பூலர் சலுகை பாதிப்பு உயர்வு முக்கியமான விண்டோஸ் திட்டமிடப்பட்ட கோப்பு முறைமை வடிகட்டி இயக்கி சி.வி.இ -2021-1663 விண்டோஸ் திட்ட கோப்பு முறைமைகளுக்கான எஃப்எஸ் வடிகட்டி தகவல் வெளிப்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் திட்டமிடப்பட்ட கோப்பு முறைமை வடிகட்டி இயக்கி சி.வி.இ -2021-1672 விண்டோஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் கோப்பு முறைமை எஃப்எஸ் வடிகட்டி இயக்கி தகவல் வெளிப்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் திட்டமிடப்பட்ட கோப்பு முறைமை வடிகட்டி இயக்கி சி.வி.இ -2021-1670 விண்டோஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் கோப்பு முறைமை எஃப்எஸ் வடிகட்டி இயக்கி தகவல் வெளிப்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சி.வி.இ -2021-1674 விண்டோஸ் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் நெறிமுறையைத் தவிர்த்து பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சி.வி.இ -2021-1669 விண்டோஸ் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் பாதுகாப்பில் உள்ள பாதிப்பைச் சுற்றி வேலை செய்யுங்கள் முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1701 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1700 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1666 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் விமர்சன விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1664 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1671 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் முக்கியமான விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1673 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் விமர்சன விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1658 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் விமர்சன விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1667 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் விமர்சன விண்டோஸ் ரிமோட் செயல்முறை அழைப்பு இயக்க நேரம் சி.வி.இ -2021-1660 தொலைநிலை நடைமுறையில் பாதிப்பு அழைப்பு இயக்க நேர ரிமோட் குறியீடு செயல்படுத்தல் விமர்சன விண்டோஸ் splwow64 சி.வி.இ -2021-1648 மைக்ரோசாப்ட் splwow64 சிறப்புரிமை பாதிப்புக்கான உயர்வு முக்கியமான விண்டோஸ் டிபிஎம் சாதன இயக்கிகள் சி.வி.இ -2021-1656 டிபிஎம் சாதன இயக்கி தகவல் வெளிப்படுத்தல் பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் புதுப்பிப்பு அடுக்கு சி.வி.இ -2021-1694 விண்டோஸ் புதுப்பிப்பு அடுக்கு சிறப்புரிமை பாதிப்பு உயர்வு முக்கியமான விண்டோஸ் WalletService சி.வி.இ -2021-1686 விண்டோஸ் வாலட் சர்வீஸ் சலுகை பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் WalletService சி.வி.இ -2021-1681 விண்டோஸ் வாலட் சர்வீஸ் சலுகை பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் WalletService சி.வி.இ -2021-1690 விண்டோஸ் வாலட் சர்வீஸ் சலுகை பாதிப்பு முக்கியமான விண்டோஸ் WalletService சி.வி.இ -2021-1687 விண்டோஸ் வாலட் சர்வீஸ் சலுகை பாதிப்பு முக்கியமான
READ  ஒரு இடுகையை நீக்குவது குறித்து உங்கள் எண்ணத்தை மாற்ற Instagram இன் சமீபத்தில் நீக்கப்பட்ட அம்சத்தைப் பயன்படுத்தலாம்
Written By
More from Sai Ganesh

கேமிங் கன்ட்ரோலர் ஆதரவைப் பாதிக்கும் Android 11 சிக்கலை Google சரிசெய்ய முடியாது

தொடுதிரைகள் பல விஷயங்களுக்கு சிறந்தவை, ஆனால் கேமிங் அவற்றில் ஒன்று அல்ல. கட்டுப்படுத்திகள் மற்றும் கேம்பேட்களைப்...
Read More

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன